پارک آبخیز گردو
پارک آبخیز گردو در جنوب شهر اراک قرار دارد که نزدیکترین پرژه آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان به شهر اراک می باشد که محل تفریح و کوهنوردی همشهریان می باشد.