عملیات آبخیزداری بند سنگ و ملات - دره گردو اراک


عملیات آبخیزداری بند سنگ و ملات - دره گردو اراک