پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - فرآوری گل محمدی پروژه ترسیب کربن محلات آغاز شد
بازدید : 211 8 خرداد 1397 12:14 شماره :49253

فرآوری گل محمدی پروژه ترسیب کربن محلات آغاز شد

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری محلات گفت: عملیات برداشت و فرآوری گل محمدی در پروژه بین المللی ترسیب کربن این شهرستان آغاز شد.

داوود طالبی افزود: سطح گلزارهای گل محمدی در پروژه بین المللی ترسیب کربن محلات 10 هکتار است که از هر هکتار آن سه و نیم تن گلبرگ برداشت می شود.

وی اظهار داشت: نخستین کارگاه گلابگیری در روستای یکه چاه از خرداد پارسال راه اندازی شده که 50 نفر به مدت 20 روز در قالب هزار نفر روز در منطقه مشغول به کار برداشت و فرآوری گل هستند.

وی بیان کرد: ایجاد اشتغال جدید گام دوم پروژه بین المللی ترسیب کربن در محلات است که یکی از طرح های اجرایی آن کشت و فرآوری گل محمدی است.

طالبی افزود: با توسعه منطقه اجرایی پروژه بین المللی تعمیم ترسیب کربن از 50 هکتار به 100 هکتار، طرح های اشتغالزایی نیز در این منطقه ای توسعه ای اجرا شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری محلات گفت: ایجاد اشتغال جدید و افزایش درآمد خانوارهای روستایی از مزایای اجرای پروژه مدیریت مشارکتی منابع طبیعی و توسعه روستایی با عنوان ترسیب کربن در محلات است.

طالبی افزود: در گام اول اجرای این پروژه در روستاهای گلچشمه ،یکه چاه، چهلرز و جمال آباد از طریق مهارت آموزی قالیبافی و تابلو فرش، کشت گیاهان دارویی و مرتعی و پرورش قارچ خوراکی برای حدود 40 نفر اشتغال جدید فراهم شده بود.

وی ادامه داد: مشارکت روستاییان در اجرای طرح های اشتغالزایی ستودنی است و با وجود کمبود آب در منطقه، سه هکتار از اراضی این شهرستان زیرکشت گل محمدی قرار گرفته است.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری محلات اظهار کرد: ترسیب کربن به معنای جذب رسوب کربن در بافت های گیاهی است و به دلیل اینکه فعالیت صنعتی با افزایش دی اکسید کربن و شرایط گلخانه ای همراه است، سازمان ملل از اجرای طرح ترسیب کربن در هر منطقه مستعد جهان استقبال می کند.

طالبی افزود: اجرای طرح بین المللی ترسیب کربن در 100 هزار هکتار از اراضی جنگلی، مرتعی و درختچه ای شهرستان محلات در حال اجرا است.

وی افزود: تفاهم نامه سه جانبه طرح ترسیب کربن در شهرستان محلات اردیبهشت سال 92 با حضور نماینده دفتر توسعه عمران زیست وزارتخانه های امور خارجه و کشور و استانداری مرکزی امضا شده است.

طالبی افزود: این تفاهم نامه بین المللی مربوط به هشت روستای شهرستان محلات است که با استفاده از توانمندی مردمی، برنامه تقویت و احیای پوشش گیاهی آسیب دیده اجرا می شود.

وسعت عرصه های ملی و طبیعی شهرستان محلات 185 هزار هکتار است.