پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - ارزیابی عملکرد کیفی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی برگزارشد.
بازدید : 152 11 تير 1397 10:18 شماره :49979

ارزیابی عملکرد کیفی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی برگزارشد.
 

مسئول ارزیابی عملکرد کیفی و پاسخگویی به شکایات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت : بر اساس آئین نامه اجرائی مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری ارزیابی عملکرد کیفی سال 96 این اداره کل انجام شد .

حمید رضا فارسیجانی با بیان این مطلب گفت: ارزیابی صورت گرفته در پی دستورالعمل ابلاغی از سوی دفتر حوزه ریاست و ارزیابی عملکرد سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری کشور به واحدهای اجرائی ستادی و استانی به مرحله اجرا درآمده است

فارسیجانی اظهار داشت: برابر برنامه زمان بندی شده و با حضور ارزیاب منتخب مهندس قاسمی همکار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان و شرکت حداکثری همکاران این اداره کل و تعامل خوب معاونین و روسای ادارات ، این ارزیابی در قالب تکمیل فرم های تنظیمی عملی شد.

وی با اشاره به این که فرم های تنظیمی حاوی شاخص های عمومی ، مدیریت سازمانی ، مدیریت و برنامه ریزی و فنی و اجرائی بوده است تشریح کرد : امیدواریم با انجام ارزیابی عملکرد کیفی شاهد بهبود عملکرد ، اصلاح فرآیند ، اثربخشی بیشتر در تمامی زمینه های اجرائی و ارتقای بهره وری با نگرشی در خصوص رفع کمبودها در حوزه های مختلف باشیم.

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :