پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - تولید برنامه تلویزیونی با مشارکت شبکه مستند
بازدید : 105 15 مهر 1397 ساعت 8:46 شماره :52476

تولید برنامه تلویزیونی با مشارکت شبکه مستند
 

به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی: با همکاری و مشارکت شبکه مستند سیمای جمهوری اسلامی ایران، تولید برنامه در کویر میقان اراک انجام شد.

با برنامه ریزی های انجام گرفته، با توجه به چالش های مشهود مرتبط با خشکسالی و مدیریت آن مستند سازی از کویر میقان اراک با کارگردانی آقای رضا خوشدل راد  و گروه تولید موضوعات مختلف به منظور ترویج و فرهنگ آن و آگاهی هر چه بیشتر مردم تولید شد.

در این مستند 30 دقیقه ای کارشناسان  و مردم بومی منطقه با ارائه روش های جدید حفظ آب و خاک ، پوشش گیاهی و اهمیت آن ، راهکارهای مدیریت پایدار در منابع طبیعی ،اراضی بیابانی و کویری  و همچنین موضوعات مرتبط دیگر را بیان نمودند .