پایگاه اطلاع رسانی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور - تولید و توزیع بیش از 6 هزار اصله نشاء گل گاو زبان در فاز دوم منطقه اجرایی ترسیب کربن
بازدید : 64 2 خرداد 1398 ساعت 12:59 شماره :60123

تولید و توزیع بیش از 6 هزار اصله نشاء گل گاو زبان در فاز دوم منطقه اجرایی ترسیب کربن
 

تولید و توزیع بیش از 6 هزار اصله نشاء گل گاو زبان در فاز دوم منطقه اجرایی ترسیب کربن 

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان محلات گفت: پروژه مدیریت مشارکتی منابع طبیعی و توسعه روستایی(تعمیم ترسیب کربن) در سطح شهرستان محلات که با رویکرد مشارکتی و در راستای اهداف توسعه پایدار در حال اجرا می باشد.

داود طالبی افزود: در سال جاری فاز دوم منطقه اجرای طرح (روستای بزیجان) با همکاری دو نفر از اهالی روستا اقدام به تولید 6000 اصله نشاء گل گاو زبان گلدانی و توزیع آن در سطح استان نمودند.

  طالبی بیان کرد: یکی از اهداف کلی توسعه پایدار ایجاد منابعی جهت بهبود معیشت اقتصادی از طریق فراهم کردن امکانات جدید اشتغال، بهره برداری بهینه از منابع محلی، کارآفرینی و در نهایت دسترسی به خدمات اجتماعی و اقتصادی می باشد، این امر بدون مشارکت اجتماعات محلی و توانمند سازی آنها امکانپذیر نخواهد بود.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان محلات اظهار داشت : این طرح با هدف توان افزایی، تنوع تولید، بهبود شرایط اقتصادی، و افزایش مشارکت مردم منطقه اجرایی گردید. 

 | 
نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  
متن پیام :